Polityka prywatności Stowarzyszenia Rowerowego Zielony Szlak

Polityka prywatności opisuje m.in. zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak.
Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak.
Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadkach, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł, za wyjątkiem danych osobowych pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.
Niniejsza polityka jest załącznikiem do wszystkich Regulaminów wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000215465.

2. Postawy i cel przetwarzania danych osobowych
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika na przetwarzanie danych w ramach wszystkich wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji imprez sportowych.

3. Sposób zbierania danych
Dane Uczestników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez uczestnika podczas procesu rejestracji.

4. Zakres zbieranych danych
Zakres zbierania danych

 1. Imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przynależność drużynowa (w przypadku opiekunów prawnych osób niepełnoletnich numer dowodu osobistego) – dane zbierane na potrzeby rejestracji zawodnika, właściwego prowadzenia klasyfikacji z wydarzeń sportowych (listy startowe, przydział do kategorii wiekowej, przydziału do sektorów startowych, generowanie wyników, przyznawania i odbioru nagród), kontaktu w celach organizacyjnych i kontaktu w razie wypadku.
 2. Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej oraz drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez media oraz w serwisach społecznościowych.
 3. Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomienia z wynikiem uczestnika z danego wydarzenia, maratonu po jego dotarciu na metę, kontaktu w celach organizacyjnych.
 4. Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji maratonu w postaci zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronach internetowych Organizatora, na stronach partnerów, sponsorów poszczególnych wydarzeń, w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach. Wizerunek uczestnika może być wykorzystywany do promocji wydarzeń Organizatora.

5. Udostępnianie danych
Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze współorganizacją poszczególnych wydarzeń (pomiar czasu, rejestracja zawodników, obsługa biura zawodów, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród). Zakres udostępniania danych każdorazowo jest objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych. Dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa.

6. Kontakt z Użytkownikiem

Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres email: biuro@ZamanaGroup.pl. Każdy Użytkownik może pisemnie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać zmian samodzielnie w serwisie.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte będą przechowywane przez cały okres posiadania przez uczestnika konta w systemie zapisy sts-live.pl. Dane, o których mowa będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika.

8. Cofnięcie zgody

Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
RODO – uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO.
Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@ZamanaGroup.pl lub drogą pocztową: Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak, ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki.

9. Polityka cookies

 1. Strona www.ZamanaGroup.pl wykorzystuje pliki cookies. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
 2. pliki cookies niezbędne do zapewnienia użyteczności strony www, działania jej podstawowych funkcji,
 3. pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach),
 4. pliki cookies dotyczące narzędzi społecznościowych, udostępniane przez serwisy takie jak: Google, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram (Istotą funkcjonowania tych narzędzi jest nawiązywanie łączności z serwerami poszczególnych portali. W ramach łączności, zawartość wtyczki, a więc informacje o wyświetleniu strony www.sts-timing.pl zostaje przekazana do wyżej wskazanych podmiotów. Dzięki opisanej wyżej integracji, wskazane podmioty uzyskują możliwość przyporządkowania wizyty na stronie www.sts-timing.pl do indywidualnego profilu w danym serwisie społecznościowym).
 5. Szczegółowe informacje na temat polityk (w tym na temat narzędzi społecznościowych) odnaleźć można na stronach www:
 6. https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
 7. https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
 8. https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
 9. https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
 10. Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez użytkowników informacjami.
 11. Istnieje techniczna możliwość zablokowania działania narzędzi społecznościowych poprzez blokadę skryptów.
 12. Użytkownicy strony www.mazovia.ZamanaGroup.pl mają prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie ze strony bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.

 

2020-02-13

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI